Trước hàng loạt sự cố trong xây dựng ở TPHCM như chúng tôi đã liệt kê, ông Phan Phùng Sanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khoa học kỹ thuật Xây dựng TPHCM đã nhận định: Thực tế xây dựng đi trước tầm quản lý và năng lực kỹ thuật của thành phố.