Trong trang "Việc Làm" số ra ngày thứ 3 (ngày 25.3) đã có mở diễn đàn để lắng nghe ý kiến từ nhiều phía chung quanh vấn đề "chọn việc".