Thời gian vừa qua, nhiều phương tiện thông tin đưa tin rằng với việc cung cấp dịch vụ Yahoo! Mash, Yahoo đang có ý định đóng cửa Yahoo! 360 để chuyển qua dịch vụ Mash.