Tổng giám đốc điều hành Yahoo - Jerry Yang vừa mới nhấn mạnh tầm nhìn của mình nhằm tái củng cố vị trí công ty như một công ty web tiên phong và khẳng định vai trò của Yahoo như điểm bắt đầu không thể thiếu với người sử dụng web.