24H.COM.VN - Chỉ 6 tháng sau khi nhường vị trí Giám đốc điều hành cho Jerry Yang, Terry Semel lại thêm một lần nữa nói lời chia tay.