Khi chiếc radio đầu tiên ra đời, nó đã thay thế piano từ đó. Và giờ đây, piano đang giành lại thế thượng phong của mình.