Thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 19 giờ ngày17/7, mưa lũ đã làm 23 ngôi nhà tại Văn Yên và Văn hấn bị thiệt hại và một người bị lũ cuốn trôi.

Thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 19 giờ ngày17/7, mưa lũ đã làm 23 ngôi nhà tại các huyện Văn Yên và Văn Chấn bị thiệt hại và một người bị lũ cuốn trôi./.