Cục Hàng không VN vừa có Công văn số 3976/CHK-TTHK gửi Tổng công ty Cảng hàng không VN yêu cầu điều chuyển Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Cam Ranh sang vị trí khác.

Công văn này nêu rõ, trong thời gian vừa qua, tại Cảng HKQT Cam Ranh đã để xảy ra nhiều vụ sai phạm nghiêm trọng trong quản lý, khai thác và cung cấp dịch vụ, phục vụ mặt đất, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn, an ninh hàng không, trong đó có trách nhiệm của người đứng đầu Cảng HKQT Cam Ranh.

Thực hiện kết luận của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại Thông báo số 574/TB-BGTVT ngày 20/8/2013, Cục Hàng không VN yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không VN căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình điều chuyển Giám đốc Cảng HKQT Cam Ranh sang vị trí khác, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Thu Phương