Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu tỉnh Đồng Nai kiểm tra, làm rõ vụ người giữ trẻ hành hạ hơn 10 em nhỏ; báo cáo kết quả lên Thủ tướng trước ngày 1/2/2008.