TT - Chỉ dòng sông Sài Gòn có nhiều rác tấp vào bờ kè, Đoan, Trường, Quyên… ở khu phố 1, P.An Khánh, Q.2, TP.HCM, nói: “Rác những nơi khác vứt dồn về đây đó, không đẹp chút nào”.