(CafeF) - Sự kiện chính trên thị trường chứng khoán châu Á – Thái Bình Dưong tuần tới sẽ là kết quả khảo sát Tankan từ Ngân hàng Trung ương Nhật và ngành sản xuất. > Trung Quốc “tiến thoái lưỡng nan” / Trung Quốc kêu gọi chấm dứt sự thống trị của USD