(PL)- Tạp chí Luật Tài Chính Quốc Tế (IFLR) của Hong Kong vừa trao giải “Công ty luật quốc gia trong năm” cho Công ty Luật YKVN của Việt Nam. Đây là lần thứ ba Công ty Luật YKVN nhận được giải thưởng này.