[Kênh14] – Mặc cho bạn gái đi phía trước, Zac có vẻ dành nhiều “quan tâm” hơn cho cô bạn Brittany Snow.