(HHT_Online) Hẹn là gặp, nhóm bộ tam đang có mặt tại thủ đô nước Pháp để quảng bá cho DVD mới và dĩ nhiên tâm điểm mọi chú ý vẫn sẽ là High School Musical 3