Thành công của cả Zenit lẫn Real Madrid đều có dấu ấn của những người Hà Lan. Nhưng ở sân Petrovsky, rất có thể chỉ một phe Hà Lan được toại nguyện