Sớm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn

Sớm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn

Chuyển đổi số ngành Bảo hiểm xã hội đang đi đúng hướng

Chuyển đổi số ngành Bảo hiểm xã hội đang đi đúng hướng

Ưu tiên nguồn lực thực hiện kế hoạch chuyển đổi số ngành Tài chính

Ưu tiên nguồn lực thực hiện kế hoạch chuyển đổi số ngành Tài chính

Công an TP Hà Nội: Tiếp nhận và giải quyết hơn 500.000 bộ hồ sơ trực tuyến hoàn chỉnh

Công an TP Hà Nội: Tiếp nhận và giải quyết hơn 500.000 bộ hồ sơ trực tuyến hoàn chỉnh

Diễn Châu triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh

Diễn Châu triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh

BHXH Việt Nam đã xác thực trên 50 triệu thông tin bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia

BHXH Việt Nam đã xác thực trên 50 triệu thông tin bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia

Kết quả đạt được của Bộ Công an về Đề án 06 được Chính phủ đánh giá cao

Kết quả đạt được của Bộ Công an về Đề án 06 được Chính phủ đánh giá cao

Có lộ trình triển khai chi trả không dùng tiền mặt tới các đối tượng an sinh xã hội

Có lộ trình triển khai chi trả không dùng tiền mặt tới các đối tượng an sinh xã hội

Bãi bỏ các quy định xuất trình sổ hộ khẩu

Bãi bỏ các quy định xuất trình sổ hộ khẩu

Hơn 76.200 người dân Thái Nguyên được cấp tài khoản định danh điện tử

Hơn 76.200 người dân Thái Nguyên được cấp tài khoản định danh điện tử

Nỗ lực thực hiện 'Chính phủ số' nơi địa đầu Tổ quốc

Nỗ lực thực hiện 'Chính phủ số' nơi địa đầu Tổ quốc

Giảm thời gian, chi phí cho người dân

Giảm thời gian, chi phí cho người dân

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số

Vì lợi ích của nhân dân

Vì lợi ích của nhân dân

Phối hợp thực hiện hiệu quả Đề án 06

Phối hợp thực hiện hiệu quả Đề án 06

Đã thu nhận hơn 6 triệu hồ sơ đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử

Đã thu nhận hơn 6 triệu hồ sơ đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử

Bước qua cục bộ, tháo gỡ vướng mắc trong liên thông dữ liệu giữa các bộ, ngành

Bước qua cục bộ, tháo gỡ vướng mắc trong liên thông dữ liệu giữa các bộ, ngành

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Nghiêm túc tháo gỡ những vướng mắc để người dân giảm thời gian và chi phí, bớt đi lại

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Nghiêm túc tháo gỡ những vướng mắc để người dân giảm thời gian và chi phí, bớt đi lại