Thúc đẩy thực hiện Đề án 06: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Thúc đẩy thực hiện Đề án 06: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Hà Nội: Nghiên cứu bỏ yêu cầu căn cước công dân, sổ hộ khẩu trong các thủ tục hành chính

Hà Nội: Nghiên cứu bỏ yêu cầu căn cước công dân, sổ hộ khẩu trong các thủ tục hành chính

Hà Nội: Thước đo của thành công là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Hà Nội: Thước đo của thành công là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

'Giải các bài toán' thiết thực với người dân

'Giải các bài toán' thiết thực với người dân

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc về Đề án số 06 tại Thái Nguyên

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc về Đề án số 06 tại Thái Nguyên

Những gợi mở của Phó Thủ tướng để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Những gợi mở của Phó Thủ tướng để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư trên toàn quốc

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư trên toàn quốc

Hội nghị trực tuyến thúc đẩy thực hiện Đề án về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh

Hội nghị trực tuyến thúc đẩy thực hiện Đề án về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh

Phó Thủ tướng: Phải tiếp tục đẩy mạnh việc làm 'sạch' dữ liệu công dân

Phó Thủ tướng: Phải tiếp tục đẩy mạnh việc làm 'sạch' dữ liệu công dân

Hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy thực hiện Đề án 06

Hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy thực hiện Đề án 06

Người đứng đầu địa phương cần quyết liệt chỉ đạo thực hiện Đề án 06

Người đứng đầu địa phương cần quyết liệt chỉ đạo thực hiện Đề án 06

Thực hiện Đề án 06: 'Giải các bài toán' thiết thực với người dân

Thực hiện Đề án 06: 'Giải các bài toán' thiết thực với người dân

Đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Quyết tâm lớn để thực hiện hiệu quả chuyển đổi số quốc gia

Quyết tâm lớn để thực hiện hiệu quả chuyển đổi số quốc gia

Sớm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn

Sớm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn

Chuyển đổi số ngành Bảo hiểm xã hội đang đi đúng hướng

Chuyển đổi số ngành Bảo hiểm xã hội đang đi đúng hướng

Công an TP Hà Nội: Tiếp nhận và giải quyết hơn 500.000 bộ hồ sơ trực tuyến hoàn chỉnh

Công an TP Hà Nội: Tiếp nhận và giải quyết hơn 500.000 bộ hồ sơ trực tuyến hoàn chỉnh

BHXH Việt Nam đã xác thực trên 50 triệu thông tin bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia

BHXH Việt Nam đã xác thực trên 50 triệu thông tin bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia