1.000 tỉ đồng giải cứu cá tra: như muối bỏ biển

Gốc
Có những dự báo rằng chắc chắn sẽ diễn ra cơn sốt thiếu nguyên liệu cá tra trong 3 - 4 tháng tới do nông dân bỏ nghề nuôi cá.

Tin nóng

Tin mới