Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

1.100 diễn viên tham gia Lễ tế Nam Giao và Lễ tế Xã Tắc

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Theo Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cung đình Huế: 1.100 diễn viên  tham gia tái hiện Lễ tế Nam Giao và Lễ tế Xã Tắc-hai lễ tế lớn nhất của Festival Huế 2008.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=123301&sub=134&top=43