1, 2, 3 ta cùng sai !

Gốc
QĐND - Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, điều đó ai cũng biết. Hút thuốc không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến người bên cạnh, điều này cũng không còn xa lạ. Chính từ những tác hại trên, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị quy định nghiêm cấm các hành vi hút thuốc lá nơi công cộng. Mới đây, trên các phương tiện truyền thông đại chúng đã công bố số liệu khảo sát ở Việt Nam: 11% đàn ông chết vì các loại bệnh do thuốc lá gây ra. Từ lâu, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đã phát động phong trào không hút thuốc lá trong đoàn viên, thanh niên. Chấp hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hưởng ứng phong trào của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 100% tổ chức đoàn cơ sở trong quân đội đều có phong trào thi đua "Nói không với thuốc lá"...

QĐND - Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, điều đó ai cũng biết. Hút thuốc không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến người bên cạnh, điều này cũng không còn xa lạ. Chính từ những tác hại trên, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị quy định nghiêm cấm các hành vi hút thuốc lá nơi công cộng. Mới đây, trên các phương tiện truyền thông đại chúng đã công bố số liệu khảo sát ở Việt Nam: 11% đàn ông chết vì các loại bệnh do thuốc lá gây ra. Từ lâu, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đã phát động phong trào không hút thuốc lá trong đoàn viên, thanh niên. Chấp hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hưởng ứng phong trào của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 100% tổ chức đoàn cơ sở trong quân đội đều có phong trào thi đua "Nói không với thuốc lá"...

Cấp trên quan tâm là vậy, phong trào phát động rầm rộ đến thế, nhưng trên thực tế lượng người hút thuốc lá vẫn chiếm tỷ lệ cao. Mới đây, tôi chứng kiến "cảnh" hút thuốc lá tập thể tại giảng đường của một trường đại học trong giờ nghỉ giữa hai tiết. Số lượng sinh viên "tranh thủ" hút thuốc khá nhiều, nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là không một ai bị nhắc, hoặc biểu hiện thái độ. Thậm chí, cứ quan sát phong cách những sinh viên này điềm nhiên hút thuốc lá... thì dường như phong trào do Trung ương Đoàn phát động chưa đến được nơi đây.

Đối với thanh niên, mỗi khi 1, 2, 3... ta cùng làm việc gì đó thì đều là dấu hiệu của sự đoàn kết, tốt đẹp. Nhưng 1, 2, 3... ta cùng sai phạm như nhóm bạn trẻ ở trường đại học nọ thì thật là đáng trách!

Hồng Mai

Tin nóng

Tin mới