1/3 thí sinh không nhập nguyện vọng xét tuyển đại học

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, ngành cao đẳng Giáo dục mầm non, cả nước có trên 941.700 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Số thí sinh đã nhập nguyện vọng là 616.500.

Tổng số lượng nguyện vọng là gần 3,1 triệu. Trung bình mỗi thí sinh có 5,03 nguyện vọng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ hoạt động tốt, không có sự cố bất thường. Các hướng dẫn trên hệ thống tường minh, mạch lạc nên thí sinh thao tác thuận lợi.

Thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Thanh Tùng

Thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Thanh Tùng

Từ 17 giờ ngày 20.8, hệ thống tự động khóa chức năng đăng ký xét tuyển và chuyển sang các quy trình tiếp theo.

Theo quy định, từ ngày 21.8 đến 17 giờ ngày 28.8, thí sinh thực hiện nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến. Đây là năm đầu tiên tổ chức thu lệ phí theo hình thức này, để tránh các rủi ro về kỹ thuật (nếu có), thí sinh không để đến sát thời gian hết hạn mới thực hiện nộp lệ phí.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị hạ tầng kết nối và thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển vào đại học (thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia với 15 kênh thanh toán trực tuyến chính của cả nước).

Để bảo đảm việc nộp lệ phí đăng ký xét tuyển vào đại học của thí sinh diễn ra an toàn, thông suốt, tránh lượng lớn truy cập đồng thời gây quá tải hệ thống, Bộ Giáo dục và Đào tạo phân chia lịch mở hệ thống thanh toán theo các tỉnh, thành phố (dựa trên phiếu đăng ký của thí sinh).

Minh Vân

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/giao-duc--y-te1/13%C2%A0thi-sinh-khong-nhap-nguyen-vong-xet-tuyen-dai-hoc-i298365/