1.700 nhạc công guitar Ấn Độ có mặt trong buổi hòa nhạc tưởng nhớ Bob Dylan

Gốc
Hơn 1.700 nhạc công guitar Ấn Độ thuộc đủ độ tuổi - trong đó có một cậu bé 4 tuổi - đã có mặt trong buổi hòa nhạc tưởng nhớ Bob Dylan.

Tin nóng

Tin mới