Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

1.700 ôtô xếp hình bản đồ Việt Nam, xác lập kỷ lục mới

Ngày 9/7/2022, tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn, Hải Phòng), sự kiện 'Xếp xe kỷ lục hình bản đồ Việt Nam' diễn ra với sự tham dự của hơn 1.700 xe.

 Người dân tham dự Chương trình. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Người dân tham dự Chương trình. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 Người dân chào cờ tại sự kiện. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Người dân chào cờ tại sự kiện. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 Biểu diễn dù lượn tại Chương trình. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Biểu diễn dù lượn tại Chương trình. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 Nhiều xe phải nhờ đến sự hỗ trợ của đội cứu hộ vì trời mưa. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Nhiều xe phải nhờ đến sự hỗ trợ của đội cứu hộ vì trời mưa. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 Trời mưa, việc xếp các xe theo hình bản đồ trở nên khó khăn hơn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Trời mưa, việc xếp các xe theo hình bản đồ trở nên khó khăn hơn. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 Các tình nguyện viên hỗ trợ xe vào xếp hình bản đồ.(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Các tình nguyện viên hỗ trợ xe vào xếp hình bản đồ.(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 Các xe tham gia xếp hình bản đồ Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Các xe tham gia xếp hình bản đồ Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 Các xe vào vị trí xếp hình theo đăng ký. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Các xe vào vị trí xếp hình theo đăng ký. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 Các xe tham gia xếp hình bản đồ Việt Nam.(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Các xe tham gia xếp hình bản đồ Việt Nam.(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 Các xe đã xếp vào vị trí xếp hình theo đăng ký. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Các xe đã xếp vào vị trí xếp hình theo đăng ký. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 Người dân đến tham dự Chương trình.(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Người dân đến tham dự Chương trình.(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 Tình nguyện viên hướng dẫn xe vào bãi theo quy định.(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Tình nguyện viên hướng dẫn xe vào bãi theo quy định.(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 Các xe đã xếp vào vị trí xếp hình theo đăng ký.(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Các xe đã xếp vào vị trí xếp hình theo đăng ký.(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 Chủ xe tranh thủ dán logo của Chương trình lên xe theo quy định.(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Chủ xe tranh thủ dán logo của Chương trình lên xe theo quy định.(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 Người dân tham dự Chương trình. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Người dân tham dự Chương trình. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 Nhiều xe phải nhờ đến sự hỗ trợ của đội cứu hộ vì trời mưa. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Nhiều xe phải nhờ đến sự hỗ trợ của đội cứu hộ vì trời mưa. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 Các xe vào xếp theo đăng ký. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Các xe vào xếp theo đăng ký. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

 Nhiều xe sa lầy, rất khó khăn khi vào bãi.(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Nhiều xe sa lầy, rất khó khăn khi vào bãi.(Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)