1/8: Ngày Nhật thực trên thế giới

Gốc
24H.COM.VN - Ngày hôm qua quả là một ngày đặc biệt. Theo các nhà thiên văn học, rất nhiều nơi trên thế giới có thể cùng một lúc nhìn thấy hình ảnh nhật thực. Chỉ có điều, ở mỗi nơi thì có thể nhìn thấy những hình ảnh khác nhau mà thôi.

Tin nóng

Tin mới