1 giờ đứng lớp kèm 3 giờ chuẩn bị

Hanoinet - Cũng giống như ở nhiều nước có hệ thống giáo dục phát triển khác, một GS ở Hàn Quốc lên lớp không phải “ôm đồm” nhiều việc như ở Việt Nam.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=118691