Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

1 triệu USD cho dự án “sáng kiến hành chính công”

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Dự án sáng kiến hành chính công sẽ triển khai tại 4 tỉnh: Đắc Lắc, Điện Biên, Lai Châu và Hà Tĩnh, với ngân sách tài trợ của DANIDA là 1 triệu USD, chưa kể phần đóng góp của Action Aid Việt Nam.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/3/87912.cand