Các quan chức của Tập đoàn Methanex (Canada) cho biết, Methanex đang nghiên cứu khả năng đầu tư nhà máy sản xuất methanol tại Việt Nam với tổng mức đầu tư khoảng 1 tỷ USD.