10.000 chiếc chăn cho người dân miền núi phía Bắc

Gốc
Từ ngày 12 đến 30/11, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Công ty sơn 4 Oranges sẽ chuyển tặng 10.000 chiếc chăn tới các gia đình người dân khó khăn tại 7 tỉnh miền núi phía Bắc.

Tin nóng

Tin mới