10-15% mẫu rau, quả nhiễm hóa chất

Gốc
Kết quả kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trong 581 mẫu rau, quả lấy tại các chợ đầu mối, siêu thị và vùng sản xuất của Hà Nội trong thời gian gần đây của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) cho thấy, trong 412 mẫu rau các loại, có 48 mẫu có dư lượng thuốc BVTV vượt quá mức giới hạn tối đa cho phép (chiếm 11,65%).

Tin nóng

Tin mới