10/8: Công bố điểm sàn các trường ĐH, CĐ

Gốc
(Chinhphu.vn) – Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm sàn trước ngày 10/8. Các trường đại học, cao đẳng sẽ công bố điểm chuẩn sau khi có điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tin nóng

Tin mới