Với 10 bài tập đơn giản này, các mẹ bỉm sữa vừa có thể tập luyện để giảm cân, lại vừa có khoảng thời gian vui chơi với bé.

10 bai tap giam can thiet ke rieng cho me tap cung con - Anh 1

- Địu bé ở phía trước bụng, đứng thẳng, hai chân rộng bằng hai vai.

- Hạ thấp trọng tâm, giữ trong 10 giây.

- Trở về tư thế chuẩn bị.

Lặp lại động tác 20 lần.

10 bai tap giam can thiet ke rieng cho me tap cung con - Anh 2

- Giữ bé ở trước mặt trong tư thế xuống tấn thấp.

- Đứng thẳng dậy, đưa bé lên cao.

Lặp lại động tác 20 lần.

10 bai tap giam can thiet ke rieng cho me tap cung con - Anh 3

- Chuẩn bị ở tư thế ngồi, chân gập, bụng và đùi tạo góc 90 độ.

- Lần lượt xoay người đưa bé từ bên trái sang bên phải.

Lặp lại động tác 20 lần.

10 bai tap giam can thiet ke rieng cho me tap cung con - Anh 4

- Đặt bé nằm trên thảm, hai tay chống hai bên, quỳ gối, cẳng chân không chạm đất.

- Hạ thấp người, làm động tác chống đẩy.

Lặp lại động tác 20 lần.

10 bai tap giam can thiet ke rieng cho me tap cung con - Anh 5

- Đứng thẳng, hai chân rộng bằng hai vai, hai tay xốc nách bé.

- Nâng bé lên cao ngang vai rồi trở về tư thế ban đầu.

Lặp lại động tác 20 lần.

10 bai tap giam can thiet ke rieng cho me tap cung con - Anh 6

- Nằm ngửa, bụng với đùi tạo góc 90 độ, đặt bé ngồi trên cẳng chân, hai tay giữ nách bé.

- Co gối lên sát ngực, đầu ngẩng lên cao.

- Trở về tu thế chuẩn bị.

Lặp lại động tác 20 lần.

10 bai tap giam can thiet ke rieng cho me tap cung con - Anh 7

- Nằm ngửa, hai chân chống xuống sàn, hai tay xốc nách bé, giữ trước ngực.

- Duỗi thẳng tay, nâng bé lên cao.

- Trở về tư thế chuẩn bị.

Lặp lại động tác 20 lần.

10 bai tap giam can thiet ke rieng cho me tap cung con - Anh 8

- Đứng thẳng, hai tay xốc nách bé, giữ trước ngực.

- Nâng bé lên cao, duỗi thẳng tay.

- Trở về tư thế chuẩn bị.

Lặp lại động tác 20 lần.

10 bai tap giam can thiet ke rieng cho me tap cung con - Anh 9

- Nằm ngửa, hai chân chống xuống sàn, hai tay xốc nách bé ở trước ngực.

- Dùng cơ bụng nâng người và bé ngồi thẳng dậy.

- Trở về tư thế ban đầu.

Lặp lại động tác 20 lần.

10 bai tap giam can thiet ke rieng cho me tap cung con - Anh 10

- Đứng thẳng, giữ bé ở tư thế thấp ngang bụng.

- Nâng bé lên cao ngang vai.

- Trở về tư thế chuẩn bị.

Lặp lại động tác 20 lần.

10 bai tap giam can thiet ke rieng cho me tap cung con - Anh 11

- Địu bé ở phía trước bụng, đứng thẳng, hai chân rộng bằng hai vai.

- Hạ thấp trọng tâm, giữ trong 10 giây.

- Trở về tư thế chuẩn bị.

Lặp lại động tác 20 lần.

10 bai tap giam can thiet ke rieng cho me tap cung con - Anh 12

- Giữ bé ở trước mặt trong tư thế xuống tấn thấp.

- Đứng thẳng dậy, đưa bé lên cao.

Lặp lại động tác 20 lần.

10 bai tap giam can thiet ke rieng cho me tap cung con - Anh 13

- Chuẩn bị ở tư thế ngồi, chân gập, bụng và đùi tạo góc 90 độ.

- Lần lượt xoay người đưa bé từ bên trái sang bên phải.

Lặp lại động tác 20 lần.

10 bai tap giam can thiet ke rieng cho me tap cung con - Anh 14

- Đặt bé nằm trên thảm, hai tay chống hai bên, quỳ gối, cẳng chân không chạm đất.

- Hạ thấp người, làm động tác chống đẩy.

Lặp lại động tác 20 lần.

10 bai tap giam can thiet ke rieng cho me tap cung con - Anh 15

- Đứng thẳng, hai chân rộng bằng hai vai, hai tay xốc nách bé.

- Nâng bé lên cao ngang vai rồi trở về tư thế ban đầu.

Lặp lại động tác 20 lần.

10 bai tap giam can thiet ke rieng cho me tap cung con - Anh 16

- Nằm ngửa, bụng với đùi tạo góc 90 độ, đặt bé ngồi trên cẳng chân, hai tay giữ nách bé.

- Co gối lên sát ngực, đầu ngẩng lên cao.

- Trở về tu thế chuẩn bị.

Lặp lại động tác 20 lần.

10 bai tap giam can thiet ke rieng cho me tap cung con - Anh 17

- Nằm ngửa, hai chân chống xuống sàn, hai tay xốc nách bé, giữ trước ngực.

- Duỗi thẳng tay, nâng bé lên cao.

- Trở về tư thế chuẩn bị.

Lặp lại động tác 20 lần.

10 bai tap giam can thiet ke rieng cho me tap cung con - Anh 18

- Đứng thẳng, hai tay xốc nách bé, giữ trước ngực.

- Nâng bé lên cao, duỗi thẳng tay.

- Trở về tư thế chuẩn bị.

Lặp lại động tác 20 lần.

10 bai tap giam can thiet ke rieng cho me tap cung con - Anh 19

- Nằm ngửa, hai chân chống xuống sàn, hai tay xốc nách bé ở trước ngực.

- Dùng cơ bụng nâng người và bé ngồi thẳng dậy.

- Trở về tư thế ban đầu.

Lặp lại động tác 20 lần.

10 bai tap giam can thiet ke rieng cho me tap cung con - Anh 20

- Đứng thẳng, giữ bé ở tư thế thấp ngang bụng.

- Nâng bé lên cao ngang vai.

- Trở về tư thế chuẩn bị.

Lặp lại động tác 20 lần.