Khoảng trống có thể lấp đầy bằng những yêu thương, nhưng tổn thương thì mãi mãi không gì bù đắp được.

10 cau noi khien nhung trai tim that tinh phai thon thuc - Anh 1

10 cau noi khien nhung trai tim that tinh phai thon thuc - Anh 2

10 cau noi khien nhung trai tim that tinh phai thon thuc - Anh 3

10 cau noi khien nhung trai tim that tinh phai thon thuc - Anh 4

10 cau noi khien nhung trai tim that tinh phai thon thuc - Anh 5

10 cau noi khien nhung trai tim that tinh phai thon thuc - Anh 6

10 cau noi khien nhung trai tim that tinh phai thon thuc - Anh 7

10 cau noi khien nhung trai tim that tinh phai thon thuc - Anh 8

10 cau noi khien nhung trai tim that tinh phai thon thuc - Anh 9

10 cau noi khien nhung trai tim that tinh phai thon thuc - Anh 10

10 cau noi khien nhung trai tim that tinh phai thon thuc - Anh 11

Maruko (tổng hợp)