Những ngày đầu năm, người ta thường dành lời hay ý đẹp để gửi tới nhau. Dưới đây là những câu nói đầy ý nghĩa cho ngày đầu năm mà chúng tôi xin gửi tới quý độc giả. Kính chúc quý độc giả một năm mới vạn sự như ý!

10 cau noi y nghia cho ngay dau nam - Anh 1

10 cau noi y nghia cho ngay dau nam - Anh 2

10 cau noi y nghia cho ngay dau nam - Anh 3

10 cau noi y nghia cho ngay dau nam - Anh 4

10 cau noi y nghia cho ngay dau nam - Anh 5

10 cau noi y nghia cho ngay dau nam - Anh 6

10 cau noi y nghia cho ngay dau nam - Anh 7

10 cau noi y nghia cho ngay dau nam - Anh 8

10 cau noi y nghia cho ngay dau nam - Anh 9

10 cau noi y nghia cho ngay dau nam - Anh 10

10 cau noi y nghia cho ngay dau nam - Anh 11

10 cau noi y nghia cho ngay dau nam - Anh 12

10 cau noi y nghia cho ngay dau nam - Anh 13

10 cau noi y nghia cho ngay dau nam - Anh 14

10 cau noi y nghia cho ngay dau nam - Anh 15

10 cau noi y nghia cho ngay dau nam - Anh 16

10 cau noi y nghia cho ngay dau nam - Anh 17

10 cau noi y nghia cho ngay dau nam - Anh 18

10 cau noi y nghia cho ngay dau nam - Anh 19

10 cau noi y nghia cho ngay dau nam - Anh 20