Những người nói ngọng '"l", "n" có thể thử tập luyện bằng những câu nói đầy thách thức này.

10 cau sua noi ngong "l, n" day thach thuc - Anh 1

10 cau sua noi ngong "l, n" day thach thuc - Anh 2

10 cau sua noi ngong "l, n" day thach thuc - Anh 3

10 cau sua noi ngong "l, n" day thach thuc - Anh 4

10 cau sua noi ngong "l, n" day thach thuc - Anh 5

10 cau sua noi ngong "l, n" day thach thuc - Anh 6

10 cau sua noi ngong "l, n" day thach thuc - Anh 7

10 cau sua noi ngong "l, n" day thach thuc - Anh 8

10 cau sua noi ngong "l, n" day thach thuc - Anh 9

10 cau sua noi ngong "l, n" day thach thuc - Anh 10

Theo N.Thảo (sưu tầm)/Vietnamnet