(NDH) GAS, VIC, MSN, HAG lần lượt là các cổ phiếu tác động lớn nhất tới đà tăng của VN-Index trong phiên 5/3/2014.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/3/2014, chỉ số VN-Index dừng lại ở mức 574,94 điểm, tăng 4,97 điểm (0,87%).

Trong phiên, 10 cổ phiếu có mức tác động tăng điểm lớn nhất tới VN-Index là 2,9606 điểm. Trong đó, GAS có tác động tăng điểm mạnh nhất khi kéo VN-Index lên 0,5579 điểm. Tiếp sau đó là VIC và MSN tăng lần lượt 0,5469 điểm và 0,4327 điểm.

Chốt phiên 5/3/2014, GAS tăng 500 đồng lên 82.000 đồng/CP. VIC tăng 1.000 đồng lên 74.500 đồng/CP. MSN tăng 1.000 đồng lên 97.500 đồng/CP.

Chiều ngược lại, 10 cổ phiếu có mức tác động giảm điểm lớn nhất tới VN-Index xuống 0,2016 điểm, trong đó, VCF có tác động mạnh nhất khiến VN-Index giảm 0,0469 điểm. Tiếp sau đó là TMP và PGC giảm lần lượt 0,0247 điểm và 0,0178 điểm.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index đứng ở mức 81,20 điểm, tăng 0,85 điểm (1,06%).

Trong phiên này, 10 cổ phiếu có mức tác động tích cực nhất đã hỗ trợ cho HNX-Index 0,4763 điểm. Trong đó, PVS có mức tác động mạnh nhất khi kéo HNX-Index tăng 0,1138 điểm. Tiếp sau đó là VNR và SHB tăng lần lượt 0,1027 điểm và 0,0565 điểm.

Bên chiều ngược lại, 10 cổ phiếu tác động giảm điểm mạnh tới HNX-Index xuống 0,1074 điểm. Trong đó, BTS có tác động mạnh nhất khiến HNX-Index giảm 0,0278 điểm. Kế tiếp là mã DXG và PGS giảm lần lượt 0,0181 điểm và 0,0097 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/3/2014, chỉ số VN-Index dừng lại ở mức 574,94 điểm, tăng 4,97 điểm (0,87%).

Trong phiên, 10 cổ phiếu có mức tác động tăng điểm lớn nhất tới VN-Index là 2,9606 điểm. Trong đó, GAS có tác động tăng điểm mạnh nhất khi kéo VN-Index lên 0,5579 điểm. Tiếp sau đó là VIC và MSN tăng lần lượt 0,5469 điểm và 0,4327 điểm.

Chốt phiên 5/3/2014, GAS tăng 500 đồng lên 82.000 đồng/CP. VIC tăng 1.000 đồng lên 74.500 đồng/CP. MSN tăng 1.000 đồng lên 97.500 đồng/CP.

Chiều ngược lại, 10 cổ phiếu có mức tác động giảm điểm lớn nhất tới VN-Index xuống 0,2016 điểm, trong đó, VCF có tác động mạnh nhất khiến VN-Index giảm 0,0469 điểm. Tiếp sau đó là TMP và PGC giảm lần lượt 0,0247 điểm và 0,0178 điểm.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index đứng ở mức 81,20 điểm, tăng 0,85 điểm (1,06%).

Trong phiên này, 10 cổ phiếu có mức tác động tích cực nhất đã hỗ trợ cho HNX-Index 0,4763 điểm. Trong đó, PVS có mức tác động mạnh nhất khi kéo HNX-Index tăng 0,1138 điểm. Tiếp sau đó là VNR và SHB tăng lần lượt 0,1027 điểm và 0,0565 điểm.

Bên chiều ngược lại, 10 cổ phiếu tác động giảm điểm mạnh tới HNX-Index xuống 0,1074 điểm. Trong đó, BTS có tác động mạnh nhất khiến HNX-Index giảm 0,0278 điểm. Kế tiếp là mã DXG và PGS giảm lần lượt 0,0181 điểm và 0,0097 điểm.

Bình Minh - Người Đồng Hành