10 công ty trên HNX công bố kết quả kinh doanh quý 3

Gốc
10 công ty niêm yết cổ phiếu trên HNX công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2009.

* Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam (mã SED-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 71,72 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đạt 168,47 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 7,7 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đạt 17,68 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3 đạt 963 đồng, lũy kế đạt 2.210 đồng. * Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp. Đà Nẵng (mã DAE-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 27,03 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 50,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 1,72 tỷ đồng, lũy kế đạt 3,4 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3 đạt 1.149 đồng, lũy kế đạt 2.271 đồng. * Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (mã DAD-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 22,05 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 69,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 2,62 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đạt 7,61 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3/2009 đạt 524 đồng, lũy kế đạt 1.523 đồng. * Công ty Cổ phần Cảng Rau quả (mã VGP-HNX) công bố lợi nhuận trước thuế 9 tháng năm 2009 đạt 21,649 tỷ đồng - bằng 120,3% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, VGP thông báo quý 1/2010, công ty sẽ khởi công dự án Trung tâm thương mại - văn phòng - nhà hàng - Khách sạn trung tâm thương mại Kim Thành - Lào Cai với vốn đầu tư khoảng 80 tỷ đồng. * Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (mã VC5-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 129,52 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đạt 355,23 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 3,48 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 7,98 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3 đạt 697 đồng; lũy kế đạt 1.596 đồng. * Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung (mã SEB-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 20,04 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đạt 67,16 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 3,43 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đạt 15,27 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3/2009 đạt 274 đồng, lũy kế đạt 1.222 đồng. * Công ty Cổ phần Chế tạo máy Dzĩ An (mã DZM-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3 đạt 54,76 tỷ đồng, lũy kế đạt 114,91 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 6,277 tỷ đồng, lũy kế đạt 11,6 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong 9 tháng năm 2009 đạt 4.676 đồng. * Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (mã TCT-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 5,16 tỷ đồng, lũy kế đạt 35,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 4,13 tỷ đồng, lũy kế đạt 22,05 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng năm 2009 đạt 6.900 đồng, riêng quý 3 đạt 1.292 đồng. * Công ty Cổ phần Vinaconex 6 (mã VC6-HNX) công bố doanh thu và bán hàng dịch vụ trong quý 3/2009 đạt 65,72 tỷ đồng, lũy kế đạt 204,33 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 3,06 tỷ đồng, lũy kế đạt 10,28 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý 3 đạt 646 đồng, lũy kế đạt 2.328 đồng. * Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa (mã VBH-HNX) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 17,4 tỷ đồng, lũy kế đạt 41,88 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 378,38 triệu đồng, lũy kế đạt 540 triệu đồng.

Tin nóng

Tin mới