Từ ngày mai, bất kể một cử động nào của ông đều được quan sát và “quản lý” một cách tốt nhất bằng con người và công nghệ thuộc loại hàng đầu thế giới, kể cả lúc ông trong phòng ngủ.