Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

10 doanh nghiệp châu Á làm ăn hiệu quả nhất

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Từ hàng trăm doanh nghiệp niêm yết trên các sàn chứng khoán ở châu Á với giá trị cổ phiếu chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) từ 1,5 tỷ USD trở lên, tạp chí BusinessWeek đã xếp hạng.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=118590