(HNM) - Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) đã có văn bản gồm 10 nội dung kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ các DN tăng sức cạnh tranh, tiếp tục phát triển, tăng trưởng sản xuất và xuất khẩu thủy sản trong hai năm 2009-2010.