Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

10 khách sạn Việt Nam được nhận giải thưởng khách sạn xanh ASEAN

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet- Danh sách Ban thư ký ASEAN vừa đưa ra dựa trên 10 tiêu chí của ASEAN đề ra nhằm bảo vệ môi trường và năng lượng khách sạn, trao giải vào ngày 22/01/2008 tại Diễn đàn Du lịch ATF Bangkok, Thái Lan.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=13&NewsId=32547