Qua kiểm tra gần 60 mẫu nước tinh khiết ở Hà Nội, Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội và đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố đã phát hiện 10 mẫu nước không đạt tiêu chuẩn, độ PH thấp hơn chuẩn cho phép.