Ông Nguyễn Văn Hữu người đại diện theo ủy quyền của ông Lê Văn Liêm (ngụ tại xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) khiếu nại việc chính quyền tỉnh Đồng Tháp và huyện Thanh Bình giải quyết chưa đúng quy định pháp luật việc ông Liêm yêu cầu chính quyền địa phương trả lại đất đã trưng dụng, mượn và quản lý...

Theo đơn, ông Hữu cho biết: Ông Liêm sử dụng 14.000m2 đất tọa lạc tại xã Tân Thạnh (Thanh Bình) từ trước năm 1975. Năm 1984, UBND xã Tân Thạnh trưng dụng 4.800m2 để xây dựng trụ sở UBND xã; năm 1992, tiếp tục mượn 2.349m2 để xây dựng cơ quan quân sự xã. Từ năm 1998, diện tích đất này được dùng để xây dựng trạm y tế (TYT). Năm 2000, huyện Thanh Bình quản lý thêm 6.294m2 đất (là khu mộ của gia tộc ông Liêm) để xây dựng Trường THPT Tân Thạnh. Ngày 19.6.2000, ông Liêm yêu cầu UBND xã Tân Thạnh trả thành quả lao động (LĐ). Năm 2003, UBND huyện Thanh Bình ban hành Quyết định (QĐ) số 74/QĐ.UB với nội dụng: Giữ nguyên hiện trạng 4.800m2 đất xây trụ sở xã Tân Thạnh, UBND xã Tân Thạnh có trách nhiệm trả thành quả LĐ với giá 2.400 đồng/m2; giữ y hiện trạng 2.394m2 đất xây dựng TYT, TYT có trách nhiệm trả thành quả LĐ; giữ y hiện trạng 6.294m2 đất xây dựng trường học và không trả thành quả LĐ vì đây là khu mộ (nhị tì).

Ông Liêm tiếp tục khiếu nại. Ngày 16.2.2005, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành QĐ 63/QĐ-UB.ND điều chỉnh một phần QĐ 74. Cụ thể: Giữ nguyên diện tích 2.349m2 đất xây dựng TYT, giao UBND huyện Thanh Bình bồi thường tiền cho gia đình ông Liêm; giữ y nội dung còn lại của Điều 1 QĐ 74. Ông Liêm tiếp tục khiếu nại. Ngày 16.1.2007, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành QĐ 15/QĐ-UBND.ND: Bác đơn yêu cầu bồi thường của ông Liêm đối với diện tích xây dựng trường học; giữ y diện tích 4.800m2 đất xây dựng trụ sở UBND xã, trả thành quả LĐ 2.400 đồng/m2; giao lại cho ông Liêm 1.320m2 trong phần đất 2.394m2, còn lại giao cho TYT và trường học sử dụng; giao UBND huyện Thanh Bình lập phương án bồi thường cho ông Liêm.

Ông Liêm vẫn tiếp tục khiếu nại. Ngày 01.8.2008, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành QĐ 440/QĐ-UBND-NĐ điều chỉnh một phần QĐ 15. Theo đó, phần đất UBND xã Tân Thạnh mượn nay giữ nguyên diện tích theo hiện trạng TYT đang sử dụng; phần còn lại giao UBND huyện Thanh Bình đo đạc cụ thể giao lại cho ông Liêm; xác lập phương án bồi thường giá trị đất của TYT cho ông Liêm theo giá hiện hành. Ông Hữu cho rằng: Việc không bồi thường diện tích 6.294m2 xây dựng trường học là không đúng vì phần đất này tuy là khu nhị tì nhưng là của gia đình Liêm chứ không phải đất công. Ngoài ra, UBND huyện Thanh Bình không bồi thường giá trị đất theo giá hiện hành như QĐ 440 của UBND tỉnh Đồng Tháp. Mặt khác, khu đất mượn để xây dựng TYT hiện nay chính quyền địa phương lại phân lô, bán nền là trái với mục đích ban đầu.

Hồng Thủy