Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

'10 năm tới, khối lượng đường cao tốc phải làm gấp 4 lần trong 20 năm qua'

Theo Thủ tướng, khối lượng các dự án giao thông trọng điểm quốc gia là rất lớn vì vậy phải có đổi mới về lãnh đạo, chỉ đạo cách tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ.

Ngày 10/8, kết luận Hội nghị Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, Đại hội XIII đặt mục tiêu tới năm 2030, cả nước phải có ít nhất 5.000 km cao tốc, trong khi từ năm 2000 tới năm 2021, cả nước mới hoàn thành được gần 1.100 km cao tốc, như vậy khối lượng công việc rất lớn.

Thủ tướng kết luận Hội nghị Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải

Thủ tướng kết luận Hội nghị Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải

Theo Thủ tướng, trong 10 năm tới chúng ta phải làm gấp 4 lần trong 20 năm vừa qua, cho nên chúng ta phải có đổi mới về cách lãnh đạo, chỉ đạo cách tổ chức thực hiện, đặc biệt là cách quản lý, đôn đốc, kiểm tra chống tiêu cực, lãng phí tham nhũng thì mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ quan trọng này.

Thủ tướng cũng nêu rõ, cần phải nâng cao nhận thức bởi đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, cho nên trong vấn đề triển khai các dự án giao thông chiến lược trọng điểm này, chúng ta cũng phải góp phần khắc phục được việc tổ chức thực hiện yếu kém, và muốn khắc phục được thì mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phải thực hiện một cách tích cực chủ động trách nhiệm và có hiệu quả.

Phân tích cụ thể hơn về tầm quan trọng của nhiệm vụ, Thủ tướng cho biết, theo thống kê chưa đầy đủ, tổng nguồn vốn cho các dự án này là 734 nghìn tỷ đồng, riêng các dự án cao tốc là hơn 500.000 tỷ đồng, chưa kể các dự án hợp tác công tư, nguồn vốn vay đang triển khai đòi hỏi trách nhiệm rất cao. Việc triển khai hiệu quả các dự án này không chỉ là hành động thiết thực để triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, mà còn tạo ra không gian phát triển mới, động lực phát triển mới ở các vùng miền, địa phương và cả nước, tạo điều kiện hình thành các khu công nghiệp, dịch vụ, đô thị mới; góp phần giải quyết nút thắt về giao thông vận tải; thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo việc làm cho người dân; thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế-xã hội; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực…

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu, từ nay đến tháng 9 các bộ, ngành, địa phương phải phối hợp chặt chẽ, triển khai các thủ tục đầu tư, lựa chọn tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, các nhà thầu bảo đảm chất lượng trên tinh thần vô tư, trong sáng vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, của nhân dân, vừa bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án, vừa phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm. Cùng với đó, lập dự án tái định cư, giải phóng mặt bằng song song với các dự án thiết kế, tư vấn, xây dựng để đẩy nhanh thiến độ; lập kế hoạch triển khai các dự án trên tinh thần lấy ngày khánh thành để đếm ngược lại các mốc tiến độ, có như thế kia thì kiểm soát được tiến độ”

Theo Thủ tướng, khối lượng các dự án giao thông trọng điểm quốc gia là rất lớn vì vậy phải có đổi mới về lãnh đạo, chỉ đạo cách tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ.

Theo Thủ tướng, khối lượng các dự án giao thông trọng điểm quốc gia là rất lớn vì vậy phải có đổi mới về lãnh đạo, chỉ đạo cách tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm cụ thể đối với các địa phương và các bộ ngành. Đặc biệt Thủ tướng lưu ý: “Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện nghiêm việc cấp phép nguyên vật liệu mà Chính phủ đã có 2 nghị quyết. Nếu không đúng phải thu hồi ngay, tôi đề nghị đi kiểm tra các địa phương, nơi nào không làm đúng, thu hồi và xem xét xử lý trách nhiệm theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Không chần chừ, không kéo dài việc này, phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương ở đây, dứt khoát trong tháng 8 này, phải có báo cáo với Ban chỉ đạo, báo cáo với Chính phủ”.

Thủ tướng cho biết ông rất trăn trở, suy nghĩ và chia sẻ với những khó khăn của các nhà thầu, các doanh nghiệp tham gia dự án khi chi phí tăng, nhưng mặt khác, các nhà thầu, các doanh nghiệp cũng phải chia sẻ với Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong lúc cả thế giới và đất nước đang gặp khó khăn./.

Vũ Khuyên/VOV