Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

10 ngân hàng có năng lực trả lương qua tài khoản

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Đứng đầu danh sách này là Ngân hàng Vietcombank với 890 máy, kế đến là BIDV với 682 máy, Agribank với 621 máy, Incombank với 492 máy, Dong A Bank với 595 máy...

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/1/83792.cand