Tổng tài sản của 10 người đứng đầu thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2013 đạt gần 44.000 tỉ đồng, tăng hơn 10% so cùng kỳ năm trước, theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.