10 nhà đầu tư giàu nhất thế giới

Gốc
Trang Business Insider công bố top 10 nhà đầu tư giàu nhất dựa trên xếp hạng tỷ phú thế giới năm 2014 của tạp chí Forbes...

1. Warren Buffett

Xếp hạng giàu thế giới: 4

Tài sản ròng: 58,2 tỷ USD

Tuổi: 83

Nguồn gốc tài sản: Giám đốc điều hành Berkshire Hathaway

Nguồn: Forbes/ Ảnh: News

2. Michael Bloomberg

Xếp hạng giàu thế giới: 16

Tài sản ròng: 33 tỷ USD

Tuổi: 72

Nguồn gốc tài sản: Công ty Bloomberg LP

Nguồn: Forbes/ Ảnh: News

3. Carl Icahn

Xếp hạng giàu thế giới: 25

Tài sản ròng: 24,5 tỷ USD

Tuổi: 78

Nguồn gốc tài sản: Quỹ Icahn Capital Management

Nguồn: Forbes/ Ảnh: News

4. George Soros

Xếp hạng giàu thế giới: 26

Tài sản ròng: 23 tỷ USD

Tuổi: 83

Nguồn gốc tài sản: Quỹ Soros Fund Management LLC

Nguồn: Forbes/ Ảnh: News

5. Alwaleed Bin Talal Alsaud

Xếp hạng giàu thế giới: 30

Tài sản ròng: 20,4 tỷ USD

Tuổi: 58

Nguồn gốc tài sản: Các hoạt động đầu tư

Nguồn: Forbes/ Ảnh: News

6. Joseph Safra

Xếp hạng giàu thế giới: 55

Tài sản ròng: 16 tỷ USD

Tuổi: 75

Nguồn gốc tài sản: Ngân hàng

Nguồn: Forbes/ Ảnh: News

7. Ray Dalio

Xếp hạng giàu thế giới: 69

Tài sản ròng: 14,4 tỷ USD

Tuổi: 64

Nguồn gốc tài sản: Quỹ đầu tư Bridgewater Associates

Nguồn: Forbes/ Ảnh: News

8. Luis Carlos Sarmiento

Xếp hạng giàu thế giới: 72

Tài sản ròng: 14,2 tỷ USD

Tuổi: 81

Nguồn gốc tài sản: Ngân hàng

Nguồn: Forbes/ Ảnh: News

9. Ronald Perelman

Xếp hạng giàu thế giới: 73

Tài sản ròng: 14 tỷ USD

Tuổi: 71

Nguồn gốc tài sản: Mua lại dựa trên vay nợ (LBO)

Nguồn: Forbes/ Ảnh: News

10. John Paulson

Xếp hạng giàu thế giới: 78

Tài sản ròng: 13,5 tỷ USD

Tuổi: 58

Nguồn gốc tài sản: Công ty Paulson & Co.

Nguồn: Forbes/ Ảnh: News

Tin nóng

Tin mới