10 núi lửa đang hoạt động cao nhất thế giới

Gốc
- Núi lửa phun là hiện tượng tự nhiên trên trái đất hoặc các hành tinh vẫn còn hoạt động địa chấn, với các vỏ thạch quyển di chuyển trên lõi khoáng chất nóng chảy.

Dưới đây là top 10 núi lửa đang hoạt động cao nhất thế giới. 1. Núi lửa Cotopaxi 2. Núi lửa Popocatepetl 3. Núi lửa Sungay 4. Núi lửa Klyuchevskia Sopka 5. Núi lửa Mauna Loa 6. Núi lửa Faco 7. Núi lửa Teide 8. Núi lửa Semeru 9. Núi lửa Colima 10. Núi lửa Shiveluch Nguyễn Hoàng (Tổng hợp)

Tin nóng

Tin mới