Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

10 sự kiện bất động sản tiêu biểu trong năm 2008 (Phần 2)

Báo Pháp Luật TP.HCM
Gốc

Ngày 29-7-2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 80/2008/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều về lệ phí trước bạ.

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2009/01/02/103533/12134