Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

10 sự kiện đáng nhớ và 5 tồn tại đáng buồn của văn hóa, thể thao và du lịch năm 2007

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet – Dưới đây là 10 sự kiện đáng nhớ và 5 tồn tại đáng buồn của văn hóa, thể thao và du lịch năm 2007:

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=34084