Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

10 tháng năm 2022, thu ngân sách nhà nước vượt dự toán

Theo Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2022 vượt dự toán, chủ yếu do nền kinh tế duy trì được đà phục hồi và tăng trưởng khả quan; giá dầu, khí tăng cao đã đem lại nguồn thu vượt khá từ dầu thô.

Người nộp thuế giao dịch tại bộ phận "một cửa" Cục Thuế Hà Nội.

Người nộp thuế giao dịch tại bộ phận "một cửa" Cục Thuế Hà Nội.

Ngày 7-11, Bộ Tài chính cho biết, tháng 10-2022, thực hiện thu ngân sách nhà nước đạt 130,3 nghìn tỷ đồng, lũy kế 10 tháng thu ngân sách nhà nước đạt 1.464,3 nghìn tỷ đồng, bằng 103,7% dự toán (ngân sách trung ương ước đạt 103,6% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 103,8% dự toán), tăng 16,2% so cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, thu nội địa đạt 1.157,7 nghìn tỷ đồng, bằng 98,4% dự toán, tăng 12,1% so cùng kỳ năm 2021; thu từ dầu thô đạt 65,5 nghìn tỷ đồng, vượt 132,4% dự toán, tăng 95%; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt gần 236,1 nghìn tỷ đồng, bằng 118,6% dự toán, tăng 21,9% so cùng kỳ năm 2021.

Riêng về thu nội địa, có 6 khoản thu vượt dự toán là khoản thuế thu nhập cá nhân (đạt 118,1%); các loại phí, lệ phí (đạt 104,2%); các khoản thu về nhà, đất (đạt 126,7%); thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đạt 131,5%), thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác (đạt 128,6%) và thu khác ngân sách (đạt 126,1%). Có 2 khoản thu chưa bảo đảm tiến độ dự toán là thu thuế bảo vệ môi trường (đạt 65,3% dự toán) và thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước (đạt 77,5% dự toán).

Các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất - kinh doanh ở 3 khu vực kinh tế (chiếm 52% dự toán tổng số thu nội địa) đạt 91,8% dự toán, tăng 2,5% so cùng kỳ năm trước. Cụ thể, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 91,9% dự toán, tăng 6%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 87,4% dự toán, giảm 1,9%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 95,3% dự toán, tăng 3,9%.

Có 62/63 địa phương thực hiện thu nội địa trong 10 tháng qua tiến độ đạt trên 85% dự toán; 51/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm trước, 12 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, số thu nội địa có xu hướng giảm dần, thu nội địa bình quân 5 tháng đầu năm đạt 130,8 nghìn tỷ đồng/tháng, từ tháng 6 đến nay thu bình quân chỉ đạt gần 100 nghìn tỷ đồng. Trong đó, thu tháng 9 chỉ còn 71,2 nghìn tỷ đồng; tháng 10, không kể các khoản thu kê khai thu theo quý, thì số thu chỉ đạt khoảng 70 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, qua 10 tháng năm 2022, thu ngân sách nhà nước đã vượt dự toán. Lý giải về điều này, Bộ Tài chính cho rằng, chủ yếu do nền kinh tế duy trì được đà phục hồi và tăng trưởng khả quan (GDP 9 tháng tăng 8,83%, là mức tăng cao nhất từ năm 2011 đến nay), chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP), kim ngạch xuất khẩu, giá trị xuất siêu đều tăng. Bên cạnh đó, giá dầu, khí tăng cao đã đem lại nguồn vượt thu khá từ dầu thô. Ngoài ra, cơ quan thuế tăng cường quản lý thuế, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn từ hóa đơn điện tử để truy dấu gian lận, rà soát những nguồn thu có tiềm năng nhưng còn thất thu để đưa vào quản lý, quyết liệt quản lý, chống thất thu, khai thác tăng thu từ hoạt động thương mại điện tử, từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, từ khai thác tài nguyên.

Hương Thủy