Dù trên thực tế không ít doanh nhân nổi tiếng chưa từng tốt nghiệp Đại học, nhưng vẫn có những ngôi trường được coi là "cái nôi" sinh ra nhiều nhà sáng lập công ty.

Pitchbook đã thống kê số liệu sinh viên tốt nghiệp tại các trường kinh doanh trong 10 năm qua để tìm ra những ngôi trường bạn nên theo học nếu muốn mở công ty riêng.

1. Đại học Havard

10 truong nen hoc neu ban muon mo cong ty rieng - Anh 1

Số doanh nhân: 1.069

Số công ty: 961

Tổng vốn điều lệ: 22,425 tỷ USD

2. Đại học Stanford

10 truong nen hoc neu ban muon mo cong ty rieng - Anh 2

Số doanh nhân: 720

Số công ty: 636

Tổng vốn điều lệ: 14,5 tỷ USD

3. Đại học Pennsylvania (Wharton)

10 truong nen hoc neu ban muon mo cong ty rieng - Anh 3

Số doanh nhân: 577

Số công ty: 506

Tổng vốn điều lệ: 10,6 tỷ USD

4. Đại học Northwestern

10 truong nen hoc neu ban muon mo cong ty rieng - Anh 4

Số doanh nhân: 409

Số công ty: 381

Tổng vốn điều lệ: 4,7 tỷ USD

5. INSEAD

10 truong nen hoc neu ban muon mo cong ty rieng - Anh 5

Số doanh nhân: 393

Số công ty: 348

Tổng vốn điều lệ: 6,2 tỷ USD

6. MIT (Viện Công nghệ Massachusetts)

10 truong nen hoc neu ban muon mo cong ty rieng - Anh 6

Số doanh nhân: 379

Số công ty: 336

Tổng vốn điều lệ: 6,2 tỷ USD

7. Đại học Columbia

10 truong nen hoc neu ban muon mo cong ty rieng - Anh 7

Số doanh nhân: 377

Số công ty: 352

Tổng vốn điều lệ: 4,4 tỷ USD

8. Đại học Chicago

10 truong nen hoc neu ban muon mo cong ty rieng - Anh 8

Số doanh nhân: 363

Số công ty: 330

Tổng vốn điều lệ: 4 tỷ USD

9. UC Berkeley

10 truong nen hoc neu ban muon mo cong ty rieng - Anh 9

Số doanh nhân: 300

Số công ty: 272

Tổng vốn điều lệ: 4 tỷ USD

10. UCLA (Đại học California, Los Angeles)

10 truong nen hoc neu ban muon mo cong ty rieng - Anh 10

Số doanh nhân: 227

Số công ty: 212

Tổng vốn điều lệ: 2,9 tỷ USD

>> Thu nhập bình quân thấp, Việt Nam vẫn đứng thứ 6 thế giới về số du học sinh tại Mỹ